Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

lunes, 27 de septiembre de 2010

Extracte Reunió informativa 23 / 09 / 2010 al Consell Insular de Menorca

Amb la presència del Sr. Conseller d’Ordenació del Territori, Joan Marquès, al que agraïm la seva col·laboració en tot aquest procés,  es van donar explicacions sobre l’execució de les obres i el seu cost.

Inicialment, comentar que les obres inicials es limitarien a la col·locació de morts i boies, i durant el primer semestre de 2010 s’instal·larien els pantalans.

Respecte dels cost de les obres i l’exigència de derrames, es va informar que el que s’exigiria el primer anys seria:

200 eur. per m. d’eslora, per les despeses d’inversió
60    eur. per m. d’eslora, per les despeses corrents.

Les eslores s’han d’entendre en funció del grup d’eslores corresponents; és a dir, una embarcació de 4,20 m. estarà inclosa en el grup de 5 m. i pagarà per 5 m. – Els grups d’eslora són de 4 - 5 -  6 - 6,5  -  7 -  8  - 10 - 12 m.  I al resultat s’aplicarà els coeficients previstos en el reglament.
Aquí adjuntam diferents exemples que es poden donar

Invers: Preu M200,00Desp. corrents: Preu M60,00TIPUS FONDEIG
Eslora real
grup d'eslores
coef situació
total aport - INVERS
coef situació
total aport - CORRENT
TOTAL APORT. 1r ANY
embarc. a terra
4,82
5,00
1,25
1.250,00
1,25
375,00
1.625,00
embarc. a terra
3,50
4,00
1,25
1.000,00
1,25
300,00
1.300,00
embarc. proa-popa
3,50
4,00
1,00
800,00
1,00
240,00
1.040,00
embarc. proa-popa
4,20
5,00
1,00
1.000,00
1,00
300,00
1.300,00
embarc. proa-popa
5,90
6,00
1,00
1.200,00
1,00
360,00
1.560,00
embarc. proa-popa
6,24
6,50
1,00
1.300,00
1,00
390,00
1.690,00
embarc. en roda
6,64
7,00
1,10
1.540,00
1,10
462,00
2.002,00
embarc. en roda
7,40
8,00
1,10
1.760,00
1,10
528,00
2.288,00
embarc. en roda
8,80
10,00
1,10
2.200,00
1,10
660,00
2.860,00
embarc. en roda
10,45
12,00
1,10
2.640,00
1,10
792,00
3.432,00
Es va informar, també, que les derrames per la inversió es carregarien, en dos terminis, a finals d’octubre i a finals de desembre, i les de les despeses corrents de 2011, durant el primer trimestre.

A la vegada, es va informar d’algunes de les modificacions del reglament acordades i que implicaven pèrdua de fondeig o amarratge, i que serien:

-No pagar les quotes.
-No ocupar el fondeig durant tres dies sense haver avisat a l’associació.
-Transmissió total o parcial de la propietat de l’embarcació.
- No atendre les peticions d'entrega de documentació exigida per l'associació.
-Ús inadequat del fondeig o amarratge.


També es va comunicar que abans de l’ocupació dels fondejos assignats, els adjudicataris hauran de firmar un contracte amb l’associació, que en aquests moments s’està redactant, i que inclourà els termes previstos en el reglament.


Seguidament, es va respondre a diferents qüestions plantejades pels assistents.