Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

jueves, 16 de septiembre de 2010

Formularis Llista de Millora i de Renúncia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.

 


SOL·LICITUD D’ENTRADA A LA LLISTA DE MILLORA.


En ..................................................................................., amb DNI................,
i titular del fondeig / amarratge núm. ______   de la platja d’Es Grau.

D’acord amb el que preveu l’article 11 del reglament, està interessat en un dels següents fondejos o amarratges, relacionats per ordre de preferència:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Per tant, sol·licita que, tan prest com sigui possible, li sigui assignat un dels llocs indicats.

Maó, a _____  de ______________  de 201__.

Signat.___________________________________

==================================================

ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.


RENÚNCIA DE FONDEIG /  AMARRATGE.En / Na ................................................................................, amb DNI.....................,
i titular del fondeig / amarratge núm. ______   de la platja d’Es Grau.


No estant interessant en ocupar el lloc que se m’ha adjudicat,  amb el present document present la meva renúncia, de forma que pugui ser adjudicat al primer peticionari de la llista d’espera, segons es preveu reglamentàriament.Maó, a _____  de ______________  de 201__.


Signat.___________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario