Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

viernes, 17 de junio de 2011

Extracte de la reunió informativa a la seu del Consell Insular de Menorca, feta el passat dia 27 de maig de 2011.


S’ha comptat amb la presència del Sr. Conseller d’Ordenació del Territori, Joan Marquès, al que agraïm la seva col·laboració en tot aquest procés,  i que s’acomiada de l’associació, després del resultat electoral del dia 22.  L’associació li mostra el reconeixement per la seva feina, sense la qual, no hagués estat possible l’ús ordenat dels fondejos i amarratges a Es Grau.

Seguidament es van donar les informacions següents:

1.- Davant els dubtes presentats pels nous adjudicataris, s’informa que l’autorització per ús de la làmina d’aigua és per un any i es renovaría durant dos o tres més, fins que es tramiti la concessió. És el procés habitual que segueix la Demarcació de Costes, i al que ens hem de sotmetre.

2.- L’ús regulat dels fondejos serà del 15 de juny al 15 de setembre, i es contractarà dos mariners per les feines de vigilància i eventual trasllat de patrons a les seves embarcacions, comptant que aquesta feina serà secundària respecte de la vigilància.

3.- D’acord amb el que està previst al reglament, els usuaris tenen l’obligació d’informar a l’associació del periode en que faran ús del dret preferent de fondeig, a fi que es puguin donar en trànsit els que no estiguin ocupats.

4.- Es recorda que, només en cas de mal temps, es podràn fermar les embarcacions a fondejos més protegits o millor situats, sempre que estiguin disponibles.  En cas d'emprar-se un fondeig diferent a l'assignat, s'haurà de gestionar  de trànsit, pagant l'import que pertoqui.

5.- No consten les feines dels mariners, en els contractes-model passats als usuaris, donat que encara ni els tenim contractats, ni sabem si trobarem voluntaris, ni quines seran les funcions que realment podran realitzar. És el primer any, i segurament s’haurà d’anar corregint qualsevol incidència o procés. En principi, la decisió de la Junta és que només podràs traslladar al patró de l'embarcació, i aquests, després podrà anar a recollir la tripulació restant.

6.- S’informa de com fermar les embarcacions en els fondejos en graella, a proa i popa de l’embarcació, de manera que puguin girar uns 30º  en funció de la corrent de llevant.

7.- S’explica que s’ha retirat el pantalá gros de Cala Tap, donat que el temporal el feia perillar, i s’està estudiant una nova ubicació, però esteim condicionats per capitania marítima i la demarcació de costes.  El lloc en que estava el pantalà seguirà com a zona de càrrega i descàrrega de passatgers.

8.,- Actualment s'han comprat dos bots, un a Cala Tap i s'altra as Moll d'en Tur, per a traslladar-se a les embarcacions. Es recorda, però, que s'ha de retornar immediatament al seu lloc a fi que pugui ser emprat per altres usuaris.  S'ACCEPTARÀ QUALSEVOL DONACIÓ DE NOUS BOTS AUXILIARS.


Maó, a 27 de maig de 2011


No hay comentarios:

Publicar un comentario